Welcome Back

WELCOME BACK

Hanna Westerling

 

May 25, 2018

Hanna Westerling

When you buy a garment with a brand logo printed on it you will also purchase an affiliate. To show others where you belong is important to more or less all people and one way of showing it is to wear the clothes of a specific designer.


This phenomenon has been taken to a new level for me, since I think the design in garments today is often replaced by a log instead. The focus is more often on WHO you wear and not WHAT.

Ann-Sofie Back is founder of the brand BACK, which today is one of Sweden's largest fashion brands. What characterizes the brand is the BACK-printed items.

Hanna Westerling

När du köper ett plagg med märkets logga printat på så köper du dig samtidigt en tillhörighet. Att visa för andra vart du tillhör är viktigt för mer eller mindre alla människor och ett sätt att visa det är att bära plagg av en specifik designer.


Detta fenomen har tagits till en ny nivå för mig då jag tycker att designen i plagg idag ofta ersätts med en logga istället. Fokus ligger ofta mer på VEM du bär och inte VAD.

Ann-Sofie Back driver märket BACK som idag är ett av Sveriges största modemärken. Det som kännetecknar märket är plagg med BACK skrivet i versaler.