Framtidskropp #1


 

May 10, 2019

Framtidskropp är en studie i kroppens förutsättningar när den ställs i relation till teknologi, evolution och i relation till sig själv. Kropp i detta fall innefattar inte bara den mänskliga kroppen utan också det kroppsligt relaterbara. Inom ramen för projektet Framtidskropp låter vi konstnärskap mötas i önskningar om kroppens möjliga omformning och upplösning, undersökningar av de koder och regler som skapar kroppens representation och en vandring i kroppens spår.


I Framtidskropp#1 möts fyra konstnärskap som var på sitt sätt berör frågor om kroppens varande och förskjutningar.


Deltagande konstnärer är:
Jonas Westlund
Kristoffer Palmgren
Marte Edvarda Tidslevold
Sofi Lardner Häggström


Välkommen till vernissage fredag 10/5 kl 17-20. Utställningen pågår till och med 12/5. Öppettider: Lördag 12-15 | Söndag 12-15


Curators: Ann-Catrin Olsson & Filippa Nilsson Kallhed 

Grafisk formgivning: Johanna Tham


Med stöd från Stockholms stad

Framtidskropp is a study of the body’s conditions when placed in relation to technology, evolution, and in relation to itself.
Body, in this case, is not just the human body but all that is bodily relatable. Within the framework of the project Framtidskropp, artists meet in their desire for a possible reshaping and dissolution of the human body, examining the codes and rules that determine its representation and following the path of the body's traces.


In Framtidskropp#1 four artists will participate, each one of them has their own way of referring to the body's being and displacements.


These are:
Jonas Westlund
Kristoffer Palmgren
Marte Edvarda Tidslevold
Sofi Lardner Häggström


Welcome to the opening Friday 10/5 17-20. The exhibition runs until 12/5. Opening hours: Saturday 12-15 | Sunday 12-15


Curators: Ann-Catrin Olsson & Filippa Nilsson Kallhed | Graphic Design: Johanna Tham


Med stöd från Stockholms stad