Mirror Mirror

Mirror Mirror

 

9 September 2020

Mirror Mirror


Hunden, kanske det djur som kommit människan närmast. Vår gemensamma historia är
mångtusenårig och intimt sammanflätad. Om relationen till de första halvtama vargarna
präglades av ömsesidig utnyttjan för överlevnad, har den genom domesticering och
urvalskontroll utvecklats till ett djupare, mer komplext förbund.


I ett hundforum på internet delar en användare med sig av sorgen över sin förlorade
adoptivdotter; en tax som nyligen somnat in. I en forumtråd om dressyr beskriver en
användare hur hon trots sin rottweilers dominanta mentalitet kan ”bryta honom” närhelst hon vill. Någon delar, orelaterat, en video av en fransk bulldog iförd makeup och svarta
nylonstrumpbyxor.
Vad säger de många nyanserna i vårt samspel med hundar om vårt eget inre liv? Hunden är både barn och beskyddare. Den arbetar åt och med oss. Spårar upp sjukdomar och
smuggelgods, assisterar de behövande. Redan på 1860-talet sägs Florence Nightingale ha
grundlagt terapihundens roll, då hon noterade den positiva effekt umgänget med djur hadepå intagna patienters hälsa. Dagens digitala mediaflöde är en outsinlig källa till porträtt av hundens osjälviska kärleksfullhet. Vi förtjänar inte hundar, lyder en populär catchphrase. Samtidigt är utmålande av specifika raser som farliga och olämpliga inte ovanligt, och inom folklore världen över åtföljs hunden av legender om förbindelser med mörka makter. Hundens många skepnader gör den till en karaktär i ständig rörelse. På samma gång en återspegling och en kontrast.


I Mirror Mirror möter vi fem konstnärers reflektioner över förhållandet mellan människa och hund. Charlotte Hedbergs och Hedda Hultmans Det röda skynket använder sig av fabelns
berättandeform, för att undersöka dynamikerna i maktrelationer. I Doxie ser Vida Lavén
närmare på kommunikationens mekaniker; hur utbytet över artgränser influeras av våra egna referensramars premisser. Mira Dolk Flodin intresserar sig i verket Hundtrosa för
projektionens gestaltningar, i människans blick på hunden. I Lisa Vipolas ACCESSEN och
Back-up III betraktas hundens symbolvärde då den ställs mot människans, inom auktoritära systems diskriminering av funktionsnedsatta.
Från olika perspektiv berör utställningens konstnärer det spektrum vår relation till hunden
inrymmer. Kanske gäckas vi däri av vår egen natur, lika mycket som av hundens.


Aski DahlMed Stöd av Stockholm Stad

Och del av Supermarket, Super Local 2020


Poster: Vida Lavén

Foto: Kenneth Pills