Lust 4 Life

Lust 4 Life

Erik Hanna Antonsson, Gabriel Edvinsson, Amanda Hellsten,

Christopher Long, Marcus Jonsson


10 - 19 june. 2022

Lust 4 Life

10 - 19/6 2022


Vi är mycket glada att få presentera fantastiska verk av konstnärerna Amanda Hellsten, Christopher Long, Gabriel Edvinsson, Hanna Antonsson och Marcus Jonsson.


Utställningen är curerad utifrån det Open Call vi utlyste 2021


Utställningstexten är skriven av Greta Weibull och affischen är designad av Amanda Hellsten.
 

Utställningen genomfördes med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.Lust 4 Life

10 - 19/6 2022


We are very pleased to present fantastic works by the artists Amanda Hellsten, Christopher Long, Gabriel Edvinsson, Hanna Antonsson, and Marcus Jonsson.


The exhibition was curated based on the applications we recived through our Open Call 2021.
 

The exhibition text is written by Greta Weibull (in swedish), and the poster is designed by Amanda Hellsten.


The exhibition was made possible with the support of Kulturrådet, Region Stockholm Region, and Stockholm Stad.

All photos: NOS crew

<------ Text by Greta Weibull