Final call finally

FINAL CALL FINALLY

Trailer Gallery

 

May 10, 2018

Katalogrelease

Utställning

En sista skål

 

 

Trailer Gallery var ett konstnärsdrivet galleri byggt på hjul som startade i Umeå 2014. Tack vare galleriets mobilitet kunde konst visas på olika platser och konstnärerna hade möjlighet att arbeta mer eller mindre platsspecifikt. Under ett och ett halvt år arrangerades över 25 utställningar på olika platser i och omkring Umeå.

 

Sommaren 2015 åkte Trailer Gallery på en 400 mil lång turné genom Sverige. På vägen från Umeå, ner till Malmö och upp till Stockholm samarbetade de med olika konstnärer, kulturarrangörer och institutioner.

 

Sommarturnén sammanfattas nu i en katalog som släpps i samband med vernissagen av grupputställning Trailer Gallery - Final Call Finally på Galleri Nos. Samtliga deltagande konstnärer har någon form av anknytning till Umeå - platsen där allting tog sin början.

 

Sedan ett år tillbaka ägs gallerirummet av Alma Löv Museum i Östra Ämtervik och Trailer Gallery existerar nu som grupp. Trailer Gallery - Final Call Finally är det sista arrangemanget och avskedsfesten från gruppen Trailer Gallery.

 

Deltagande konstnärer är:

Aski Dahl

Tom-Hadar Elde

Ludvig Helin

Henrik Jonsson

Leonela Lilja

Ida-Johanna Lundqvist

Filippa Nilsson Kallhed

Kristoffer Palmgren

Olivia Pettersson Fleur

Evelina Sjöström

Erika Stöckel

Alice Söderlund

Lisa Vipola

Jakob Westberg

Alva Willemark

 

Trailer Gallery är initierat, byggt och har drivits av Evelina Sjöström, Erika Stöckel och Filippa Nilsson Kallhed. Katalogen Trailer Gallery sommarturné 2015 är tryckt av Proformat, Umeå, med bidrag från Längmanska kulturfonden.

Catalog Release

Exhibition

One last toastTrailer Gallery was an artist-driven gallery built on wheels which started in Umeå in 2014. Thanks to the mobility of the gallery, art could be displayed at different places in the city and artists were able to work more or less site-specific. During one and a half years, over 25 exhibitions were shown at various locations in Umeå.


In the summer of 2015, Trailer Gallery set off on a 4000 km long tour through Sweden. On the way from Umeå, down to Malmö and up to Stockholm, they collaborated with different artists, cultural organizations, and institutions.


The summer tour is now summarized in a catalog that's released in connection with the opening of the group exhibition Trailer Gallery - Final Call Finally at Galleri Nos. All participating artists have some kind of connection to Umeå - where everything began.


Since a year back, the gallery is owned by Alma Löv Museum in Östra Ämtervik and Trailer Gallery is now only existing as a group. Trailer Gallery - Final Call Finally is the last event and farewell party from the Trailer Gallery group.


Participating artists are:

Aski Dahl

Tom-Hadar Elde

Louis Helin

Henrik Jonsson

Leonela Lilja

Ida-Johanna Lundqvist

Filippa Nilsson Coldness

Kristoffer Palmgren

Olivia Pettersson Fleur

Evelina Sjöström

Erika Stöckel

Alice Söderlund

Lisa Vipola

Jakob Westberg

Alva Willemark


Trailer Gallery were initiated, built and driven by Evelina Sjöström, Erika Stöckel and Filippa Nilsson Kallhed. The catalog Trailer Gallery Summer Tour 2015 is printed by Proformat, Umeå, with contributions from Längmanska Kulturfonden.