Jag har hela världen i mitt huvud

Jag har hela världen i mitt huvud

Anna-Karin Rasmusson, Valeria Montti Colque, Mattias Eliasson


26 aug. - 17 sept. 2022

2021 kontaktade Galleri Syster oss och frågade om vi ville curera en utställning på temat vänskap i arbete. Såklart ville vi det! Men det var svårare än vi tänkt. Vi har under året diskuterat vidare om vad vänskap är och inte är. Vi har försökt att komma bort från vänskap som klyscha där allt enbart är positivt och rosenskimrande. Istället har vi försökt se vänskap ur andra perspektiv än just de friktionsfria. Vänskap kan också innefatta beroende, hierarkier, anpassning, den kan vara påtvingande och präglad av separation. Från detta kom vi in på relationer, med relationer menar vi allt från ytliga, vardagliga, yrkesrelationer, kärleksrelationer, ja alla möjliga relationer i stort sett. Varje möte skapar en unik ny inre värld, någonting som man bär med sig även då man inte umgås. Det blir som en parallell värld som är helt subjektiv och växer och ändras i ens egna tankar och minne. Utifrån detta kom vi fram till utställningens ramverk- världar.


Under tiden vi diskuterat och snurrat runt i olika ämnen så har vi kollat på konstnärer kopplade till det vi pratat om. Hela processen i val av ramverk och konstnärer har varit organisk och i högsta grad kollektiv. De tre deltagande konstnärerna som vi valt ut; Anna-Karin Rasmussons, Valeria Montti Colque och Mattias Eliasson berör alla vänskap på olika sätt i sitt arbete. De jobbar installationsbaserat med ett säreget bildspråk och bildvärld som vi fastnat för. Deras världar förstärker och kompletterar varandra.


Estetiken i Anna-Karin Rasmussons installationer och videos är väldigt brutal och kan vid första anblick upplevas mörk och läskig. När man tittar vidare upptäcker man sårbarhet, relationer, intimitet och omsorg. Hennes installationer har en känsla av att vara omsluten i en kropp. Karaktärerna i verken bär på, släpar och tar hand om andra. För att sedan falla, bränna sig och ge en känsla av att sitta fast i en läskig loop.


Valeria Montti Colques arbeten är som ett eget växande kosmos där varje verk är en planet. Verken som är gjorda i allt från pinnar, akvareller och tyg växer fram genom ett kollektivt arbete, där hennes relationer med andra är en del av slutresultatet. Till skillnad från de andra två konstnärerna som arbetar mer inåt exploderar Valerias utåt. Mytologiska väsen blandas upp med vardagliga händelser i en magisk värld som tar över rummet.


Mattias Eliasson arbetar väldigt undersökande i sitt konstnärskap och använder sig av alldagliga material, både sådant som han hittar och som han producerar själv. Han bearbetar och dyker in i material som saknar ett högre värde men genom sitt berättade ger han dem större mening och liv. Hans installationer bygger ofta på denna värld och relation han byggt med materialet genom arbetet. Hans verk är ofta drömskt ljussatta och ligger i gränslandet mellan det vackra och läskiga.


Galleri Nos som drivs av sju konstnärer är ett ateljékollektiv och galleri i Tallkrogen, Stockholm. Lokalen var innan oss ett hunddagis vid namn “nos mot nos” därav vårt namn. 2016 när vi startade var vi en grupp nyutexaminerade konstnärer som ville ha en gemensam arbetsplats och ett utställningsrum som erbjöd en tillgänglighet och ett komplement till Stockholms kommersiella gallerier. Vi ville skapa det vi själva saknade. Vi började att bjuda in kollegor från våra nätverk att ställa ut men har under åren utvecklat detta. För att bredda vad och vilka som visas och för att undvika att bara ställa ut vänner görs nu mer vårt urval genom att vi årligen utlyser ett open call. Detta gör att vi också knyter nya kontakter, eftersom Nos till stor del också är en social plattform. Vi gör också utbyten och samarbeten med andra konstnärsdrivna plattformar där vi bland annat haft utställningar i varandras lokaler, och nu agerar vi kuratorer hos Galleri Syster. /NOS

Tryck på "Inspelade samtal" eller använd QR-koden för att komma till Soundcloud där du kan lyssna på våran presentation om utställningen och några frågor som vi har ställt till de inbjudna konstnärera.


All photos: Mattias Eliasson