Smältvatten

SMÄLTVATTEN

Josefine Östlund

 

April 26, 2019

Josefine Östlund, f.1990 Eskilstuna, studerar första året på master i fri konst, Umeå Konsthögskola.
Med kroppen som verktyg tar Östlunds konst form i olika sorters rum. Det kan vara i en ateljé eller på specifika platser som utstrålar någon form av brutalitet och kaos. Kraftmätningar, färgen svart, olika sorters motstånd och kamper tar sig uttryck i performance, skulptur, video, text och måleri.


Utställningen SMÄLTVATTEN handlar om att bli trollbunden av en plats. Att skapa en relation till en plats som är under konstruktion. En plats där en bro ska föra samman två sidor av en stor älv.
I videoverket Lundabron följer betraktaren konstnären in på området nattetid. Hon bygger ett objekt, en gestalt placerad mitt i byggstrålkastarens kalla ljus. Gestalten lämnas sedan kvar, utsatt åt sitt öde.


Skulpturen BRYT kom till i samma skede. Konstnären hittade först platsen och älven, sedan gjorde hon BRYT i sin ateljé. BRYT och gestalten på Lundabron är syskon. Födda ur samma värld.


Älven. Aldrig stilla. Aldrig ofarlig, aldrig död.


Med stöd från Stockholms stad

Josefine Östlund b.1990, Eskilstuna, is a first year student at the master’s programme, Academy of Fine Arts Umeå.

With her body as a tool, Östlund’s art is taking form in different kinds of spaces. It can be in the artist studio or at site-specific places that radiate some kind of brutality and chaos. The colour black, different kinds of struggles and resistance is taking form through performance, sculpture, video, text and painting.


The exhibition MELTWATER is about the sensation of being mesmerized by a place. An attempt to create a relationship with a place that is under construction. A place where a bridge is going to unite two sides of a big river. In the video piece Lundabron the viewer gets to follow the artist in to the area at night. She builds an object, a figure placed in the middle of the cold construction site lightning . The figure is then left behind, exposed to its fate.


The sculpture BREAK was built in the same stage. The artist first found the place and the river, then she did BREAK in her studio. BREAK and the object by Lundabron are siblings. Born out of the same world.


The River. Never calm. Never harmless, never dead.


Med stöd från Stockholms stad