Spooky action at a distance

SPOOKY ACTION AT A DISTANCE

 

October 13, 2019

SPOOKY ACTION AT A DISTANCE. Matti Sumari, Ida Persson, André Talborn, Stina Malmqvist, Petter Dahlström Persson, Jens Lindqvist, Lilli Malmberg och Julia Selin


En av de konstigaste aspekterna av kvantfysiken är sammanflätning: Om du observerar en partikel på ett ställe kommer en annan partikel - till och med om den befinner sig ett ljusår bort - omedelbart att visa exakt samma egenskaper, som genom telepati. Albert Einstein avfärdade denna kvantförvirring - separerade objekts förmåga att dela ett villkor eller tillstånd - som "Spooky action at a distance". Fenomenet motstår både klassisk fysik och vårt sunda förnuft. Under de senaste decennierna har emellertid kvantfysiker bevisat förekomsten. De har observerat att spöklik handling existerar över allt större avstånd - till och med från jorden till en satellit i rymden.


Okej, det kanske är lite långsökt men.. Vi kom och tänka på kvantsammanflätning när vi planerade denna utställning. Som en liknelse för hur våra galleriverksamheter påverkar varandra. Nos' utställningar som på ett spöklikt sätt gör sitt avtryck hos oss och våra hos dem. En undermedveten påverkan på varandra? En osynlig kanal mellan Alta och Nos? I alla fall en gemensam vilja att öppna upp rum för konst.


Alta är ett konstnärsdrivet galleri och ateljékollektiv i Malmö och Galleri Nos är ett annat konstnärsdrivet galleri och ateljékollektiv fast i Stockholm. Båda har under ett par års tid producerat utställningar och event. I våras visade konstnärerna från Galleri Nos sina arbeten på Alta, och nu, visar Alta sina arbeten på Nos.


Utställningen genomfördes med stöd av Stockholms Stad.

Foto: Matti Sumari