Älskade dåre

ÄLSKADE DÅRE

Kristoffer Grip

September 9, 2017

Kristoffer Grip, f. 1984, utforskar i sitt arbete hur myt och fiktion används poetiskt och som maktinstrument. I Älskade dåre utforskar Grip motiv som går att härleda till svensk folklore såväl som till tyska handskrifter från 1700-talet. I teckning, måleri och text undersöker han genom förlagorna tolkningens makt och hur självbild och världsbild formas genom den officiellt sanktionerade myten.

Grip är utbildad vid Umeå Konsthögkola, MFA 2013, och har tidigare visat sitt arbete på bl.a. Bildmuséet (Umeå), Flygeln vid Fullersta Gård (Huddinge) och Södertälje Konsthall.