Post human touch

POST HUMAN TOUCH

Lars Brink & Jonas Gazell

 

April 30, 2018

I utställningen “Post Human Touch” sätter Lars Brink och Jonas Gazell de artificiella- och naturliga landskapen sida vid sida. I deras jakt på existentiell närvaro uppstår en tragikomisk längtan efter något annat, någon annanstans. Enda utvägen blir ett flyktförsök från tid och rum utan hemvist eller hårddisk.


Lars Brink vill häva hastigheten i det digitala bildflödet och fånga de subtila skeendena i vardagen. De vyer och upplevelser han delar i utställningen är delvis ett experimenterande med den suggestiva idén om att leva i nuet.


Jonas Gazell undersöker samspel och friktion mellan människa och teknologi. Han fascineras av den snabba teknologiska utvecklingen vi befinner oss i och vill utmana teknikens ursprungliga funktion genom att presentera den i situationer som den ursprungligen inte konstruerats för.


http://www.larsbrink.com/

http://www.jonasgazell.com/