Nedkomst

Nedkomst

Eva Westman Linné, Marie Lindgren, Bert Linné 


4 - 6 nov. 2022

Nedkomst

Ett öga som ser bakåt i tiden. Framåt.

Födelse.

Profetia.

Omvandling.

Pånyttfödelse.

Uppenbarelse.


Under våren 2022 bjöds vi på Galleri Nos in till ett residens hos Gaffel kollektivverkstad i Gävle. Under en vecka fick vi arbeta i deras verkstäder, ta del av Gaffelmedlemmars konstnärliga praktik genom ateljésamtal och presentationer, kolla på utställningar, föreläsa om Nos på Konstskolan och fick en inblick i konstlivet i Gävle. Fortsättningen på detta utbyte och samarbete är utställningen Nedkomst på Galleri Nos. De tre deltagande konstnärerna valdes utifrån ateljésamtalen vi hade på Gaffel, vi fastnade för deras säregna uttryck och nakna sätt att spegla och försöka förstå människan och livet.


Bert Linné är född i Boden 1947 och medlem i Gaffel sedan 10 år. Bert gick efter sin pension på Gävle Konstskola 2012-2015 och kom sent ut som konstnär. Han arbetar med måleri, teckning, skulptur, ljud, text och performance. I sin konst behandlar han mänskliga roller och känslor som föräldraskap och utanförskap ofta skildrat genom humor.


Eva Westman Linné är född i Boden 1948 och medlem i Gaffel sedan 10 år. Eva är utbildad sjuksköterska och självlärd konstnär. Hennes praktik handlar om livet; att lösa problem, berätta om människor, miljöer och minnen genom måleri, teckning och grafik. Eva ser sin process som matematik, hon lägger till och drar ifrån tills ekvationen är löst.


Marie Lindgren är född i Skellefteå 1963 och medlem i Gaffel sedan 22 år. Hon är utbildad vid Konstfack – glas & keramik 1992-97 och Konstskolan i Gävle 1988-91.

Marie är installationskonstnär och arbetar med allt från glas till tejp och video. I sitt arbete undersöker hon hur hantverksmässiga metoder muterar material till uttolkare av verkligheten. Marie återanvänder sina objekt och skulpturer genom att omforma dem till nya verk och ger dem därigenom en ny betydelse.


Sedan år 2000 har Gaffelkonstnärsateljéer och medlemsförening en kollektivverkstad och ateljéer i en fd gammal textilfabrik och tillika industriminne på Vävaren i Strömsbro, Gävle. Gaffel driver också olika publika arrangemang, konstfestivaler och artwalks i både Gävle och ett antal mindre orter som Kilafors och Holmsveden, men även residens och gästutställningar internationellt, t ex Gallery APT i London.

www.gaffelverkstan.com


Utställningen genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm samt Stockholms stad