Shadow dancers början och slut

SHADOW DANCERS BÖRJAN OCH SLUT

Ann-Catrin Olsson

 

Mars 15, 2019

Ann-Catrin Olsson f.1984 verksam i Stockholm


Ann-Catrin tog sin master i fri konst på Umeå Konsthögskola 2015 och avslutade nyligen sitt projektår på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. I sitt konstnärskap utforskar

Ann-Catrin kroppen, rörelsen och rummet genom skulpturala installationer med en stor sinnlig och fysisk närvaro i uttryck och material.


Shadow Dancer är samlingsnamnet på en serie skulpturer vars gemensamma utgångspunkt är en inbyggd känslighet för sin omgivning. I utställningen visas samtliga verk ur serien samt ett nytt verk under annan titel som både fungerar som ett avslut av Shadow Dancer och en början på något nytt.


Shadow Dancer är en process och en koreografi.
Detta är ett möjligt scenario, att rummet är en kapsel.
Shadow Dancer är känslig och bräcklig och stark och allt det där.
Delar ut sina egenskaper på flera kroppar, ekar till varandra.
Shadow Dancer är en och flera. Vacklande mellan två tillstånd, en dubbelnatur.


http://www.anncatrinolsson.com/


Med stöd från Stockholms stad