News

Jonas Bentzer

genom moln och över hav


4/2 - 13/2 2022

Vingarna slår ett par sista slag innan ljudet av dem ebbar ut i den lilla lokalen på Kaggeholmsvägen. Den sitter i fönstret och betraktar dig med huvudet lätt på sne. Den späda kroppen som år efter år cirklar runt jorden. Det är svårt att tänka sig att vingarna håller för de hårda stormvindarna och att den ständigt varje år finner tillbaks till stränderna på arktis och antarktis. En önskan om att själv flyta fram längs vindarna.


Jonas Bentzer arbetar konceptuellt med skulptur och skulptur som en handling. Verken kan innehålla förutsättningarna för, spåren av eller vara en pågående handling. Skulpturerna är ofta levande och ingår i eller utgör ett system.


Öppettider

Vernissage fredag 4/2 17-20

lördag 5/2 12-15

söndag 6/2 12-15

lördag 12/2 12-15

söndag 13/2 12-15

För att besöka utställningen övrig tid, kontakta gallerinos@gmail.com


På grund av smittspridningen kan vi endast ta emot 3 besökare i utställningen åt gången.


Jonas Bentzer works conceptually with sculpture and sculpture as an act. The works may contain the conditions for, traces of, or being an ongoing process. The sculptures are often kinetic as part of or form of their own system.


Opening hours

Opening Friday 4/2 17-20

Saturday 5/2 12-15

Sunday 6/2 12-15

Saturday 12/2 12-15

Sunday 13/2 12-15

To visit the exhibition at other times, please contact gallerinos@gmail.com in advance.


During the current pandemic situation we only allow 3 visitors inside the exhibition at the same time.


Utställningen arrangeras med stöd av Stockholms stad och Sveriges Konstföreningar


Previous Exhibitions

ADDRESS

Kaggeholmsvägen 39, 11260 Enskede

T: Tallkrogen