News

OPEN CALL: UTSTÄLLNING PÅ GALLERI NOS 2023!!!!!!!!!!!!!!!

OPEN CALL: Utställning på Galleri NOS 2023


Vi söker konstnärer som vill ställa ut i vårt galleri under nästa år. Vi tar emot förslag på såväl solo- och grupputställningar samt kan komma att sätta ihop grupputställningar utifrån de ansökningar vi får in.


Till ansökan bifogas:

- Kontaktuppgifter: namn, adress, telefon & mailadress

- Dokumentation av tidigare arbete (max 8 bilder)

- Utställningsidé (max 300 ord)

- CV


Skicka allt material samlat i en pdf-fil till gallerinos@gmail.com senast 1 Augusti 2022.


Galleri NOS är en konstnärsdriven utställningsplattform och ateljékollektiv i Tallkrogen, Stockholm.

Vi bedriver vår verksamhet i form av ideell förening. Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och kan genom ansökan dit ges möjlighet till utställningsersättning enligt MU-avtal. Vi har för nuvarande inte möjlighet att täcka andra kostnader som t.ex. frakt och boende i samband med utställningar i vårt galleri under 2023.


Hemsida: https://gallerinos.com

Instagram: @galleri_nos

////////////////////////////////


OPEN CALL: Exhibition at Gallery NOS 2023


We are looking for artists who want to exhibit in our gallery next year. We accept proposals for both solo and group exhibitions, and we may create group exhibitions based on the applications we receive.


The application should include:

- Contact information: name, address, telephone & email address

- Documentation of previous works (max 8 images)

- Exhibition idea (max 400 words)

- CV


Send all material collected in a pdf file to gallerinos@gmail.com no later than August 1, 2022.


Galleri NOS is an artist-run exhibition platform and studio collective in Tallkrogen, Stockholm. We run our business on a non-profit basis. We are members of Riksförbundet Sveriges Konstföreningar and can through application to them have the opportunity to offer exhibitions fees.

For now we have no opportunity to cover other costs such as shipping, accommodation etcetera connected to exhibitions in our gallery during 2023.


Website: https://gallerinos.com

Instagram: @galleri_nos

Previous Exhibitions

ADDRESS

Kaggeholmsvägen 39, 11260 Enskede

T: Tallkrogen