News

We are Happy to announce that the collective Flat Octopus are arranging the exhibition A point in time by Cluster 8

@ NOS


Opening Friday 3 sep 17-21

Open Saturday 4 sep 12-18

Sunday 5 sep 12-17

Talk sunday 5 sep 15


Read more about this event

--------------->

--------------->

<---------------

<---------------

<---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------->

Vi söker konstnärer till grupputställningen “Find-us” på NOS den 14-17 Oktober 2021. Utställningen kommer att vara en del av Supermarket - Stockholm Independent Art Fair och visas i vårt galleri.


Som en fortsättning på vårt bidrag till Supermarket 2020 då vi presenterade utställningen “Mirror Mirror” tar även denna utställningen sin utgångspunkt utifrån galleriets historia som ett före detta hunddagis. Denna gång utgår utställningen från måtten på vårt ansikte utåt; ateljéhunden Findus, och blir en förlängning på fjolårets succé!


Vi kommer att fokusera på småskaliga verk med maxmått som inte överstiger Findus huvud. Maxmåtten för konsten till utställningen är 15x20x17 cm. Alla typer av konstyttringar är välkomna att delta.


Vi kommer att visa alla verk som vi får in så länge dem inte bryter mot lagar om diskriminering eller hets mot folkgrupp.


Inlämning av verk sker personligen eller med hjälp av en vän till NOS den 27 eller 28 September mellan kl 18:00 – 20:00.


Till inlämningen ska du ha med ett papper där det står:
- verkets titel
- installationsanvisning
- material
- mått
- konstnärens namn
- kontaktuppgifter: telefonnummer och epost


Upphämtning av verk efter utställningen sker 17-18 oktober kl 18:00 – 20:00. Tyvärr har vi ingen möjlighet att förvara verk efter denna tidsperiod och de som inte hämtas ut måste därför kastas.


NOS är en konstnärsdriven utställningsplattform och ateljékollektiv i Tallkrogen, Stockholm. Vi bedriver vår verksamhet ideellt utan budget och som det ser ut just nu kan vi tyvärr inte erbjuda utställningsarvode, försäkring av konstverk, täcka kostnader för frakt och boende etc.


För inlämning, frågor och funderingar :)

Adress: NOS, Kaggeholmsvägen 39, 122 60, Enskede
T-bana: Tallkrogen
E-post: gallerinos@gmail.com
Hemsida: https://gallerinos.com
Instagram: @galleri_nos

We are looking for artists for the exhibition 'Find-us' at NOS on October 14-17, 2021. It will be a part of Supermarket - Stockholm Independent Art Fair and presented in our gallery.


To follow up our contribution to Supermarket last year, when we hosted the exhibition 'Mirror Mirror', will ‘Find-us’ also take it's starting point from the gallery's history as a former dog daycare. This time, we have chosen to let our public face and gallery dog, Findus, set the measurements for the participating works and extend last year's success!


We will focus on small-scale artworks not bigger than the head of Findus. The measurement of the artwork can not be larger than 15x20x17 cm. All types of media are welcome.


We will show all submitted artworks as long as they do not break against laws such as discrimination and incitement against ethnic groups, etc.


Hand in your work personally or with help from a friend to NOS on September 27 or 28 between 18:00 - 20:00.


When handing in your artwork, we would also like you to bring a paper that informs us about:
- title of the artwork
- instructions for installation
- material
- measurements
- name of the artist
- contact information: phone number and email


The artworks should be picked up on 17-18 October 18:00 - 20:00. Unfortunately, we do not have the opportunity to store them after this period, and those that are not picked up may risk being thrown away.


NOS is an artist-run platform and studio collective in Tallkrogen, Stockholm. We run our platform without any budget so we can unfortunately not cover costs such as exhibition fees, insurance, shipping, accommodation, etc.


For handing in, question or thoughts :)

Address: NOS, Kaggeholmsvägen 39, 122 60, Enskede
Tube station: Tallkrogen
Email: gallerinos@gmail.com
Website: https://gallerinos.com
Instagram: @galleri_nos

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

l

l

l

l

l

l

V

Heads up! Don´t miss out the opportunity to exhibit @ NOS !!!

Vi tar emot konstnärer som vill ställa ut i vårt galleri under 2022. Vi tar emot förslag på såväl solo- och grupputställningar samt kan komma att sätta ihop grupputställningar utifrån de ansökningar vi får in.


Till ansökan bifogas:

-Kontaktuppgifter: namn, adress, telefon & mailadress

-Dokumentation av tidigare arbete

-Utställningsidé (max 500 ord)

-CV


Skicka allt material samlat i en pdf-fil till gallerinos@gmail.com senast

1 september 2021.


Galleri NOS är en konstnärsdriven utställningsplattform och ateljékollektiv i Tallkrogen, Stockholm.Vi bedriver vår verksamhet ideellt utan budget och som det ser ut just nu kan vi tyvärr inte erbjuda utställningsarvode. Vi har inte heller möjlighet att täcka andra kostnader som tex frakt och boende i samband med utställningar i vårt galleri under 2022.


We are looking for artists who want to exhibit in our gallery 2022. We accept proposals for both solo and group exhibitions, and we may create group exhibitions based on the applications we recive.


The application should include:

-Contact information: name, adress, telephone & email adress

-Documentation of previous works

-Exhibition idea (max 500 words)

-CV


Send all material collected in a pdf file to gallerinos@gmail.com no later than September 1, 2021


Galleri NOS is an artist-run exhibition platform and studio collective in Tallkrogen, Stockholm. We run our business on a non-profit basis without a budget, and based on how it looks right now, we will unfortunatley not be able to offer exhibition fees. We also do not have the opportunity to cover other costs such as shipping, accommodation etcetera connected to exhibitions in our gallery during 2022.

Previous Exhibitions

ADDRESS

Kaggeholmsvägen 39, 11260 Enskede

T: Tallkrogen