genom moln och över hav

genom moln och över hav

Jonas Bentzer


4-13 feb. 2022

genom moln och över hav

JONAS BENTZER


4-13 feb 2022Vingarna slår ett par sista slag innan ljudet av dem ebbar ut i den lilla lokalen på Kaggeholmsvägen. Den sitter i fönstret och betraktar dig med huvudet lätt på sne. Den späda kroppen som år efter år cirklar runt jorden. Det är svårt att tänka sig att vingarna håller för de hårda stormvindarna och att den ständigt varje år finner tillbaks till stränderna på arktis och antarktis. En önskan om att själv flyta fram längs vindarna.

Jonas Bentzer arbetar konceptuellt med skulptur och skulptur som en handling. Verken kan innehålla förutsättningarna för, spåren av eller vara en pågående handling. Skulpturerna är ofta levande och ingår i eller utgör ett system.


Jonas Bentzer works conceptually with sculpture and sculpture as an act. The works may contain the conditions for, traces of, or being an ongoing process. The sculptures are often kinetic as part of or form of their own system.Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

och Stockholms Stad


All photos: NOS crew